סקירה שבדקה 31 מחקרים, תומכת בממצאים המעידים כי תוסף סויה עשוי לסייע לנשים לאחר גיל המעבר בהפחתת משקל, מטבוליזם של סוכר ותנגודת אינסולין


נכתב ע"י Jessica Patella, ND, מתוך The Journal Nutrition 2012
 

האם תוסף של סויה יכול לסייע בהפחתת משקל? מחקרים שנעשו בקרב נשים לאחר גיל המעבר מראים שכן. לאחר גיל זה נפוצה עלייה במשקל והשמנה בטנית, עקב שינויים הורמונאליים, אשר משפיעים גם על רמות הסוכר בדם ועמידות הגוף לאינסולין. שינויים אלו מגבירים גם את הסיכון למחלות לב וכלי דם. נראה כי טיפול הורמונאלי חילופי מסייע לתופעות אלו, אך תופעות הלוואי השנויות במחלקות של הטיפול ההורמונאלי החילופי, הביאו נשים רבות לחפש חלופות טבעיות.   

סקירה שבדקה 31 מחקרים אחרונים, תומכת בממצאים המעידים כי תוסף סויה עשוי לסייע לנשים לאחר גיל המעבר בהפחתת משקל, מטבוליזם של סוכר ותנגודת אינסולין.
 

משקל גוף

נסקרו 9 מחקרים אקראיים מבוקרים אשר כללו 528 משתתפים. מינון הסויה שניתן להם נע בין mg 40 ל-  mg160, טווח המחקרים היה בין 8 שבועות לשנה. 

נמצא הבדל משמעותי בהפחתת משקל גוף בנשים לאחר גיל המעבר אשר נטלו תוספי סויה. נראה כי תוספי הסויה מפחיתים את משקל הגוף באופן משמעותי ובזמן קצר (פחות מ- 6 חודשים) ובמינון נמוך יותר (פחות מ- 100 מ"ג) לעומת מינון גבוה יותר (יותר מ 100 מ"ג). תוספי סויה היו גם יעילים יותר בנשים בעלות משקל גוף תקין ובנשים הסובלות מעודף משקל קל (BMI נמוך מ- 30), בהשוואה לנשים מלאות יותר (BMI גדול או שווה ל -30). 

סוכר בדם

נסקרו 7 מחקרים קליניים, אשר כללו 601 נשים לאחר גיל המעבר שנטלו תוסף סויה ו- 581 נשים לאחר גיל המעבר אשר נטלו פלסבו. מינון הסויה נע בין-    mg 40 ל-  mg160, וטווח המחקרים היה בין 3 חודשים לשנתיים.

לא נראו שינויים משמעותיים בין הקבוצות. אולם, כאשר השוו את הטווח הארוך יותר (מעל ל- 6 חודשים) בהשוואה לטווח הקצר יותר, נראה כי בקרב משתתפות, אשר נטלו תוסף סויה לזמן ארוך יותר, נצפו רמות נמוכות יותר של סוכר בדם. בנוסף נראה כי המינון הנמוך יותר (פחות מ-  mg100) היה יעיל יותר.

אינסולין

נסקרו 7 מחקרים קליניים שבהן נטלו חלק 581 נשים לאחר גיל המעבר, אשר נטלו תוסף סויה ו- 561 נשים כקבוצת ביקורת. נצפתה ירידה משמעותית ברמות האינסולין בצום אצל אלה, אשר נטלו סויה. בהסתכלות מעמיקה יותר על הממצאים, נראה הבדל משמעותי ברמות האינסולין בצום בנשים בעלות משקל תקין או בעלות עודף משקל קל, בהשוואה לנשים עם משקל עודף חריג (BMI גדול מ 30).
 

לסיכום, נראה כי תוסף של סויה במינון של פחות מ- 100 מ"ג, לטווח הקצר מ- 6 חודשים, יעיל בהפחתת משקל בנשים עם משקל תקין או משקל עודף קל.

בנוגע לרמות הסוכר בדם, מינון הנמוך מ- 100 מ"ג לדציליטר לטווח של יותר מ- 6 חודשים, הראה יעילות גדולה יותר. נמצא גם כי תוסף סויה מפחית את רמות האינסולין בצום ביעילות גבוהה יותר אצל נשים בעלות משקל תקין או השמנה קלה.