מחקר חדש מראה שנטילת תוסף ספירולינה עשוי לסייע במצב של רמות גבוהות של כולסטרול וטריגליצרידיםBy Greg Arnold, DC, CSCS, April 20, 2015, abstracted from “The hypolipidaemic effects of Spirulina (Arthrospira platensis) supplementation in a Cretan population: a prospective study” in the February 2014 issue of the Journal of Science and Food in Agriculture.

דיסליפידמיה הינו מצב המאופיין ברמות גבוהות מאוד של כולסטרול וטריגליצרידים. זהו גורם סיכון עיקרי למחלת לב וכלי דם, גורם המוביל לתחלואה ותמותה במדינות מפותחות [1][2], בשנת 2010 [3] נרשמה במערכת הבריאות האמריקנית הוצאה של 444 מיליון דולר בעקבות התחלואה בדיסליפידמיה.

מחקר חדש [4] מראה שנטילת תוסף ספירולינה עשוי לסייע במצב של דיסליפידמיה. במחקר השתתפו 52 תושבי מדינת כרתים (32 גברים, 20 נשים) בגילאי 37-61, אשר אובחנו לאחרונה עם דיסליפידמיה. הם קיבלו מדי יום 1,000 מיליגרם ספירולינה, במשך 12 שבועות (לא היתה קבוצת פלצבו). דגימות דם נלקחו לפני ואחרי המחקר ולכל משתתף נערכה בנוסף בדיקה גופנית המודדת את לחץ הדם, מדד מסת גוף ומשקל.
 

לאחר 12 שבועות, התקבלו התוצאות הבאות (גברים ונשים):

כולסטרול Total
(מ"ג/ דציליטר)
טריגליצרידים
(מ"ג/ דציליטר)
כולסטרול LDL
(מ"ג/ דיציליטר)
כל 52 המשתתפים ירידה של 9%
(מ- 281.6 ל- 256.5)
ירידה של 16.4%
(מ- 166.3 ל- 139.1)
ירידה של 10.1%
(מ- 211.8 ל- 190.5)
p value 0.0001> 0.0001> 0.0001>
גברים (32 משתתפים) ירידה של 9% ירידה של 15.9% ירידה של 13.8%
p value 0.0001> 0.0005> 0.0001>
נשים (20 משתתפות) ירידה של 8.9%
(מ- 285.9 ל- 260.5)
ירידה של 17.2%
(מ- 170.7 ל- 141.4)
ירידה של 9.8%
(מ- 215.7 ל- 194.6)
p value 0.0003 0.0004 0.0018


לא הושגה מובהקות סטטיסטית לגבי כולסטרול HDL או משקל. בעוד שרמות כולסטרול Total וכולסטרול LDL נחשבו "גבוהות" על פי המכון הלאומי לבריאות, תוסף של ספירולינה הצליח להוריד את רמות הטריגליצרידים בגברים ונשים מ"גבוה גבולי" (>150 מ"ג/ דציליטר) ל"תקין" (<150 מ"ג/ דציליטר). למרות שלא היה שימוש בקבוצת פלצבו, החוקרים ציינו שיכולתה של הספירולינה להוריד את רמות השומנים שצוינו, תוך 12 שבועות בלבד, נחשבת למדהימה!

למרות ש"החומרים הפעילים בספירולינה האחראים להורדת רמות השומנים, אמורים להיות מוכרים", הגיעו למסקנה כי "לתוספת ספירולינה במינון של 1,000 מ"ג ליום, אפקטיביות חזקה להורדת רמות שומנים". בנוסף צוין כי "אין להתעלם מהתפקיד של ספירולינה כתוסף מזון טבעי במאבק בהיפרליפידמיה במינון גבוה יותר ו/ או בשילוב עם אפשרויות טיפול אחרות".

References:

[1] Braunwald E, Shattuck Lecture – Cardiovascular medicine at the turn of the millennium: Triumphs, concerns and opportunities. N Engl J Med 337:1360–1369 (1997)

[2]  Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, Benjamin EJ, Berry JD, Borden WB, et al., and the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee, Heart disease and stroke statistics – 2012 update: A report from the American Heart Association. Circulation 2012; 125:e2–e220

[3]  “Heart Disease and Stroke Prevention” posted on the CDC website

[4]  Mazokopakis EE. The hypolipidaemic effects of Spirulina (Arthrospira platensis) supplementation in a Cretan population: a prospective study. J Sci Food Agric 2014 Feb;94(3):432-7. doi: 10.1002/jsfa.6261. Epub 2013 Jul 10