סוכרת לאורך זמן עלולה להוביל לסיבוכים לא מעטים. אחד הסיבוכים הנפוצים יותר, אשר נקשר למחלת הסוכרת, הינו נוירופתיה (נזק הנגרם למערכת העצבים הפריפרית).


 


Burekovi'c A1, Terzi'c M, Alajbegovi'c S, Vukojevi'c Z, Hadzi'c N, Bosn J Basic Med Sci. 2008 Nov;8(4):341-5.

סוכרת לאורך זמן עלולה להוביל לסיבוכים וביניהם נוירופתיה. רמות גבוהות של סוכר בדם לאורך זמן, הן הסיבה העיקרית לפולינוירופתיה.

מטרת המחקר היתה להעריך את ההשפעות שיש לחומצה אלפא-ליפואית על סימפטומים של נוירופתיה סוכרתית.
במחקר שנערך בקרב 100 חולי סוכרת, הוזרקו מידי יום, במשך 3 שבועות, 600 מ"ג חומצה אלפא ליפואית אל תוך הוריד, ולאחר מכן, במשך 3 חודשים, 300-600 מ"ג חומצה אלפא ליפואית בבליעה.

מחקר זה בוצע ע"י 5 רופאים כאשר כל רופא פיקח על 20 חולי סוכרת סוג 1 וסוג 2.

100 החולים (נשים וגברים) היו במעקב לפי הפרמטרים הבאים: משך הסוכרת, טיפול בסוכרת, משך תסמיני הפולינוירופתיה, גובה, משקל, BMI, הערכה סובייקטיבית של חולים, בדיקות אובייקטיביות של רופאים, הערכה סובייקטיבית של רופאים.

100 חולי סוכרת, גיל ממוצע 61.36 כאשר גילו של המבוגר ביותר 79 וגיל הצעיר ביותר 40. חלו בסוכרת בגיל ממוצע של 11.9. 35 גברים ו- 65 נשים. 16 מתוכם עם סוכרת מסוג 1, 80 עם סוכרת מסוג 2 ו- 4 חולים לא סווגו. 69 חולים טופלו באינסולין ו- 31 נטלו מפחיתי רמות סוכר בבליעה. המצב הסוכרתי הקצר ביותר נמשך פחות משנה והארוך ביותר נמשך 28 שנים. ממוצע השנים של סימפטומי פולינוירופתיה – 3.02, כאשר הקצר ביותר היה פחות משנה והארוך ביותר 15 שנים. גובה ממוצע עמד על 1.70 מטר, משקל ממוצע עמד על 76.13 ק"ג וממוצע BMI= 26.51.

נרשמו שיפורים משמעותיים בנתונים סטטיסטים(P>0.05)  עפ"י מבחן פרידמן במדידות חוזרות בהשוואה לממצאים ראשוניים בהערכות: תסמינים סנסורים (תחושתיים) של פולינוירופתיה, תחושת כאב כסימפטום לפולינוירופתיה, ציון כולל של פולינוירופתיה, הערכה סובייקטיבית של החולים, ממצאים סובייקטיביים של רופאים. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בנוירופתיה אוטונומית ומוטורית.

בהתבסס על המחקר שנערך, הגיעו למסקנה שנטילת חומצה אלפא ליפואית במהלך 3 חודשים מסייעת בהפחתת סימפטומים של נוירופתיה סוכרתית פרט למקרה אחד, מתוך 100 החולים שנכללו, לא נראה שיפור סובייקטיבי לאחר שימוש בתרופה.