מחקר אשר בדק את ההשפעות המידיות של תוסף מולטי ויטמין מינרל וצמחים על מצב הרוח והתפקוד הקוגניטיבי בנשים בריאות בגילאי 50-75.Macpherson H, Rowsell R, Cox KH, Scholey A, Pipingas A, Acute mood but not cognitive improvements following administration of a single multivitamin and mineral supplement in healthy women aged 50 and above: a randomised controlled trial, Age (Dordr). 2015 Jun;37(3):9782. doi: 10.1007/s11357-015-9782-0. Epub 2015 Apr 24.

 

מספר מחקרים אקראיים מבוקרים הראו כי נטילת תוסף של מולטי ויטמין / מינרל לתקופה של 4 שבועות או יותר יכולה לשפר את מצב הרוח וקוגניציה. עד כה, אף מחקר לא בדק האם מולטי ויטמין אחד יכול להטיב עם התפקוד המנטאלי במבוגרים.

המחקר בדק את ההשפעות המיידיות של תוסף מולטי ויטמין מינרל וצמחים (MVMH) בהשוואה לפלסבו בדירוג עצמי של מצב רוח והתפקוד הקוגניטיבי במדגם של 76 נשים בריאות בגילאי 50-75.

מצב הרוח הוערך באמצעות מדד מתח, חרדה ודיכאון (DASS) ומצב רמות מאפייני החרדה (VAS).

מצב הרוח דורג שעה לאחר נטילת התוסף ושוב כעבור שעתיים.

הודגם שתוספת של MVMH שיפרה מדדי רוגע אך ללא שיפור במדדי דיכאון וקוגניטיביות.

המחקר הראה שתוסף של מולטיויטמין, מינרל וצמחים מפחית מתח מספר שעות לאחר נטילתו באנשים מבוגרים בריאים.