שורש המאקה משמש ברפואה הטבעית כמחזק פריון ומאזן הורמונאלי.
מחקר כפול סמיות, רנדומלי, פלסבו בחן את השפעת צמח המאקה על איכות הזרע בגברים.


Effect of Lepidium meyenii Walp. on Semen Parameters and Serum Hormone Levels in Healthy Adult Men: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Pilot Study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
Volume 2015 (2015), Article ID 324369, 6 pages


שורש המאקה משמש ברפואה הטבעית כמחזק פריון ומאזן הורמונאלי.
מחקר כפול סמיות, רנדומלי, פלסבו בחן את השפעת צמח המאקה על איכות הזרע של 20 גברים בריאים בגילאי 20-40 שנה. הנחקרים חולקו לשתי קבוצות. קבוצה א' קיבלה מאקה בריכוז של 1.75 גרם ליום קבוצה ב' קיבלה פלסבו במשך 12 שבועות.

תוצאות המחקר:
בקבוצת המחקר שנטלו מאקה בהשוואה לקבוצת הביקורת נצפתה עליה באיכות הזירעונים:
ספירה כללית עלתה ב- 20%, הריכוז הכללי עלה ב 14%, תנועתיות עלתה ב 18%, נפח כללי של נוזל הזרע עלה ב 9%.
לא נצפו שינויים ברמות ההורמונים בשתי קבוצות המחקר.

מסקנות המחקר:

תוצאות המחקר מוכיחות כי צמח המאקה מגביר פוריות בקרב גברים.