מחקר אקראי, כפול סמיות, מבוקר, פלסבו שנערך באוסלו, שוודיה בשנת 2007, בחן את יעילות, בטיחות והשפעת תמצית רודיולה על דיכאון קל עד בינוני.


Clinical trial of Rhodiola rosea L. extract SHR-5 in the treatment of mild to moderate depression. Article in Nordic Journal of Psychiatry · February 2007
 

מחקר אקראי,כפול סמיות, מבוקר, פלסבו שנערך באוסלו, שוודיה והתפרסם במגזין Nord J Psychiatry בשנת 2007, בחן את יעילות, בטיחות והשפעת תמצית רודיולה על דיכאון קל עד בינוני.
 

במחקר השתתפו 89 גברים ונשים בגילאים 18-70 המאובחנים כסובלים באפיזודות של דיכאון קל עד בינוי על פי מדד HAMD (Hamilton Rating Scale for Depression). המחקר נערך במשך 42 יום.

הנחקרים חולקו ל-3 קבוצות:

קבוצה א' (31 משתפים) נטלה 340 מ"ג תמצית רודיולה ביום.

קבוצה ב' (29 משתתפים) נטלה 340 מ"ג תמצית רודיולה פעמים ביום (סה"כ 680 מ"ג).

קבוצה ג' (29 משתתפים) נטלה פלסבו פעמים ביום.
  

תוצאות המחקר:

בקבוצה א' ו- ב' נצפה שיפור במדדים כללים של דיכאון, אינסומניה, יציבות נפשית ובתחושות פיזיות לעומת קבוצת הפלסבו (קבוצה ג').

בתחילת המחקר (יום 0) מדד הדיכאון (HAMD) בשלושת הקבוצות עמד על 24.5 בממוצע.
בתום המחקר (יום 42) מדד הדיכאון בקבוצה א' פחת ל- 15.97, בקבוצה ב' פחת ל- 16.72 ובקבוצה ג' לא נצפה שינוי סטטיסטי מובהק ( 23.41).

לא נצפו תופעות לוואי בשלושת הקבוצות כתוצאה משימוש בתמצית רודיולה או פלסבו. 
 


מסקנות:

לתמצית רודיולה רוזאה פעילות מטיבה על תסמינים קלים עד בינוניים של דיכאון ללא תופעות לוואי.