ההשפעה האסטרוגנית והאנדרוגנית של צמח המאקה על הפרופיל ההורמונאלי ותסמיני גיל המעבר בקרב נשים.Menopause: The Journal of The North American Menopause Society Vol. 15, No. 6, pp. 1157/1162 * 2008 by The North American Menopause Society

 

מטרת המחקר:
לבחון את ההשפעה האסטרוגנית והאנדרוגנית של צמח המאקה על הפרופיל ההורמונאלי ותסמיני גיל המעבר בקרב נשים.

במחקר אקראי, כפול סמיות, פלסבו מוצלב, השתתפו ארבעים נשים לאחר גיל המעבר. הנשים חולקו לשתי קבוצות:
קבוצה א' נטלה אבקת מאקה במינון יומי של 3.5 גרם במשך 6 שבועות, בשלב השני נטלה הקבוצה פלסבו במשך 6 שבועות.
קבוצה ב' נטלה פלסבו במשך 6 שבועות, בשלב השני נטלה הקבוצה אבקת מאקה במינון יומי של 3.5 גרם במשך 6 שבועות.
הגיל הממוצע של הנחקרות הוא 53.5 שנים, המחקר נערך במשך 12 שבועות.
במהלך המחקר נערכו בדיקות דם של הפרופיל הורמונאלי בשבוע ה-6 ובשבוע ה- 12 ומולאו שאלונים הבוחנים את עוצמת בתסמינים של גיל המעבר על פי מדד Greene Climacteric Scale.

תוצאות המחקר:
בשתי קבוצות המחקר לא נצפו שינויים בערכי ההורמונים: אסטרוגן, FSH ,LH והורמוני מין אחרים בהשוואה לרמתם בתחילת המחקר בשבועות של נטילת המאקה ובשבועות של נטילת הפלסבו.

בשאלונים נצפתה ירידה בתסמינים של חרדה, דיכאון ושיפור בחשק המיני בנשים שנטלו את אבקת המאקה בהשוואה לקבוצת הפלסבו.
בשתי הקבוצות נצפתה הפחתה של 27-30% בתסמיני גיל המעבר בעת השימוש באבקת המאקה בהשוואה לתקופת נטילת הפלסבו.
תסמיני החרדה פחתו ב- 30.8% ותסמיני הדיכאון ב- 27% בזמן השימוש במאקה.
בהפרעות בתפקוד המיני והליבידו נצפה שיפור ממוצע של 34.6%.

סה"כ נצפתה ירידה במדד ה- Greene Climacteric Scale בשיעור של 18%.
 

מסקנת החוקרים:
לצמח המאקה יכולת להפחית תסמינים פסיכולוגים כגון: חרדה, דיכאון ושיפור בתפקוד המיני בקרב נשים לאחר גיל המעבר ללא השפעה על ערכי ההורמונים הודות לפעילות מסוג מעכבי האנזים מונואמין.