Comparison of the effect of low-dose supplementation with L-5-methyltetrahydrofolate or folic acid on plasma homocysteine: a randomized placebo-controlled study . Am J Clin Nutr 2003;77:658–62.
 

מזה עשור מדינות רבות בעולם מעשירות מזון בחומצה פולית לאור חשיבותה לבריאותן של נשים הרות ומניעת מחלות לב וכלי דם על ידי הפחתה של רמות הומוציסטאין בתאים ובדם. תוספת זו יכולה למסך על תסמיני חסר של ויטמין B12. טענת החוקרים כי שימוש בפולאט בטוח יותר לשימוש מאחר והשפעתה על תסמיני מחסור של ויטמין B12 מינורית.

פעילות הפולאט בתאי הגוף נוצרת הודות לתרומה של מולקולת מתיל אותה תורם הקובלמין (B12), מכאן שפעילותם תלויה אחת בשני. שימוש נרחב בהעשרה של חומצה פולית עלול לגרום לחסרים של ויטמין B12. פעילות החומצה הפולית שונה מפעילות הפולאט בגוף, חומצה פולית היא רכיב שאינו פעיל בגוף, לאחר ספיגתה במעי היא עוברת התאמה ע"י הכבד כדי שתוכל להתאים לפעילות בתוך התאים. הטענה ששימוש דווקא בחומצה פולית הוא עדיף על שימוש בפולאט הטבעית נבדקה במחקר להלן:  

מחקר שהתפרסם במגזין The American Journal of Clinical Nutrition, רנדומאלי, מבוקר פלסבו, בחן את ההשפעה של פולאט מול חומצה פולית על ערכי הומוציסטאין. המחקר נעשה על 167 נחקרים בריאים במשך 24 שבועות.
הנחקרים חולקו לשלוש קבוצות: קבוצה א' (52 נחקרים) קיבלה 100 מק"'ג חומצה פולית, קבוצה ב' (35 נחקרים) קיבלה  113 מק"ג פולאט וקבוצה ג' (50 נחקרים) פלסבו (קבוצת ביקורת).
בדיקות דם למדידת רמות הומוציסטאין התבצעו בשבוע ה-8, שבוע 16 ובשבוע 24 בסיום המחקר.
 

תוצאות המחקר:

רמת ההומוציסטאין ירדה בקבוצות שקיבלו תוספים לעומת קבוצת הפלסבו. בקבוצת ה- Folate רמת ההומוציסטאין ירדה ב-14.6% לעומת 9.3% בקבוצת ה- Folic acid.
בסרום הדם רמת ה- Folate עלתה ב 34% ו- Folic acid עלתה בדם ב 52% בהשוואה לתחילת המחקר.
בכדוריות הדם האדומות נצפתה עליה של 23% בקבוצת הפולאט ובקבוצת החומצה הפולית ב- 31%.


מסקנת החוקרים:

פולאט במינון נמוך יעילה כמו חומצה פולית סינטטית להפחתת רמות הומוציסטאין ולשמירה על רמות תקינות של פולאט בדם.

מחקר זה מציג ממצאים המפריחים טענות קודמות.

ראשית, ניתן לראות שספיגה הפולאט במעי והזמינות הביולוגית דומה לזאת של החומצה הפולית הסינטטית.
פולאט פחות מציפה את הדם ואת התאים מהחומצה הפולית ולכן פעילותה מתונה יותר.

פולאט הצליחה להפחית רמות הומוציסטאין בצורה טובה יותר מאשר החומצה הפולית. פולאט אינה מציפה את הדם והתאים ולכן פעילותה דורשת פחות שימוש בויטמין B12. עדות לכך היא ההפחתה ברמות ההומיסטאין שלו דרושה נוכחות של פולאט ושל ויטמין B12. שימוש בחומצה פולית גורעת מרמות B12 בגוף המובילה לעליה ברמות ההמוציסטאין.

מחקר זה מציג בצורה ברורה כי שימוש בפולאט טבעי לאורך זמן יעיל, בטוח, נספג היטב ואינו מפריע לפעילויות מטאבוליות בתאים.