טיפול קצר- טווח בקפסולות המכילות זעפרן הדגים יעילות דומה לזו שתוארה עם טיפול במתילפנידאט בילדים עם הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, או ADHD), כך דווח בעקבות תוצאות מחקר אקראי, כפל-סמיות, שפורסמו בכתב העת Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology.

ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי ADHD הינה אחת ההפרעות הנוירו-פסיכיאטריות הנפוצות בילדות וגיל התבגרות. כ-30% מהחולים אינם מגיבים לטיפול בסטימולנטים, או שאינם יכולים לסבול את תופעות הלוואי. לאור זאת, יש לשקול טיפול חליפי. במסגרת המחקר הנוכחי ביקשו החוקרים להשוות את הבטיחות והיעילות של זעפרן (Crocus Sativus) לעומת מתילפנידאט בשיפור התסמינים בילדים עם ADHD.

החוקרים השלימו מחקר אקראי, כפל-סמיות, שארך 6 שבועות וכלל 54 ילדים בגילאי 6-17 שנים עם אבחנה של ADHD לפי קריטריוני DSM-5. המשתתפים חולקו באקראי לקבלת מתילפנידאט במינו 20-30 מ"ג ביום (20 מ"ג ביום לאלו מתחת ל-30 ק"ג ו-30 מ"ג ביום לאלו במשקל מעל 30 ק"ג), או לקפסולות זעפרן במינון 20-30 מ"ג ביום בתלות במשקל (20 מ"ג/יום לאלו במשקל נמוך מ-30 ק"ג ו-30 מ"ג/יום לאלו במשקל מעל 30 ק"ג). מדד ADHD-RS-IV (ADHD Rating Scale-IV) לפי הערכת הורים ומורים בתחילת המחקר לאחר 3 ו-6 שבועות.

מדגם המחקר כלל 50 חולים, כאשר לא תועדו הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות במדדי דירוג הורים ומורים. השינויים במדדי ADHD Rating Scale לפי הערכות ההורים והמורים מתחילת המחקר ועד תומו לא היו שונים משמעותית בין זרוע הטיפול בזעפרן וזרוע הטיפול במתילפנידאט. יתרה מזאת, שכיחת תופעות לוואי הייתה דומה בין שתי הקבוצות.
החוקרים מסכמים וכותבים כי טיפול קצר-טווח בקפסולות זעפרן הדגים יעילות דומה למתילפנידאט בטיפול בילדים עם ADHD. אעפ"י כן, הם קוראים להשלים מחקרים מבוקרים וגדולים יותר עם הערכה של טיפול לפרק זמן ארוך יותר.

J Child Adolesc Psychopharmacol. 2019 Apr;29(3):205-212
Original ArticlesFree Access
Crocus sativus L. Versus Methylphenidate in Treatment of Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized, Double-Blind Pilot Study