Skarupski, K.A.; et al; ” Longitudinal association of vitamin B-6, folate, and vitamin B-12 with depressive symptoms among older adults over time ”, in American Journal of Clinical Nutrition, published online June 2, 2010 


אנשים מניחים לרוב כי דיכאון הינו מצב נורמאלי המלווה את תהליך ההזדקנות, אולם למעשה מדובר במצב חולי רציני המשפיע על 7%-49% מהאוכלוסייה הבוגרת.
דיכאון בקרב קשישים הינו קשה לאבחון בשל סיבוכי טיפול תרופתי במחלות נוספות. מחקרים מצביעים על כך כי דיכאון בגיל המבוגר הוא גורם סיכון גבוה יותר להתאבדות לעומת קבוצות גיל אחרות.

מחקרים רבים ניתחו את הקורלציה בין ויטמיני B ודיכאון, אולם רק מעטים מהם סיפקו ראיות המבוססות על האוכלוסייה הקשישה. מבחינה ביוכימית, ויטמיני B3,B6,B12 וחומצה פולית  הינם חיוניים למטבוליזם של ההומוציסטאין, אשר רמות גבוהות שלו בדם עלולות לתרום להופעת דיכאון, דמנציה ואיבוד כושר מנטאלי בגיל המבוגר.
במחקר זה, ביקשו החוקרים לבחון האם תוספת ויטמיני B3,B6,B12 וחומצה פולית לתזונה עשויים לתרום לירידה בתסמיני הדיכאון.המחקר כלל 3503 קשישים בגילאי 65 ומעלה, אשר מילאו שאלוני תזונה, שימוש בתוספי תזונה ואורח חיים. הערכת דרגת הדיכאון התבססה על סקאלת דיכאון של המרכז למחקר אפימדיולוגי (CES-D). ציון של 4 ומעלה (בסולם של 1-10) נחשב כאינדיקטור לדיכאון קליני.

ניתוח הממצאים כלל התייחסות למשתנים סוציו דמוגרפים, גיל, מין, גזע, השכלה, הכנסה, שימוש בתרופות, עישון, צריכת אלכוהול, תפקוד קוגניטיבי, דרגת נכות ומצב רפואי כללי.
הנתונים מצביעים על מגמה ברורה של משתתפים בעלי השכלה והכנסה גבוהות יותר, כמו גם משתתפים בעלי פעילות קוגניטיבית טובה יותר, לצריכה גבוהה יותר של ויטמיני B. נמצא כי ככל שצריכת ויטמיני B6 ו B12 הייתה גבוהה יותר, כך נמדדה רמה נמוכה יותר של סימפטומי דיכאון. נמצא כי תוספת של כל 10 מ"ג ויטמין B6 ו - כל 10 מק"ג ויטמין B12 היו מקושרים ל2% ירידה בסיכון לפתח תסמיני דיכאון בפרק זמן של שנה.
יחד עם זאת, לא נמצאה קורלציה בין צריכת חומצה פולית לבין ירידה בביטויי דיכאון לאורך זמן.