תקנון קניה  באתר  marshal.co.il

לקוח נכבד' אנו מברכים אותך על קנייתך באתר מרשל

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קראו את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין חברת מרשל מוצרי טבע בע"מ

הנך מחויב לקרוא הוראות תקנון זה, לפני ביצוע הזמנת מוצר. אישור  מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן.

רשאי לרכוש מוצרים, כל תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, אשר ברשותו תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, כולל PAY PAL.

בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות התקנון הנ"ל זה לבין פרסומים אחרים לגבי אותו מוצר , תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

היה וחרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר או עם כל לקוח אחר

רישומי המחשב בנוגע לפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה ברורה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

חברת מרשל מוצרי טבע בע"מ  רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדית, תוך  פרסום התקנון המתוקן באתר.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

בעצם החתימה על התקנון מוסכם בזאת כי יש באפשרות החברה לשלוח  מדי פעם עדכונים בריאותיים וחומר מקצועי ופרסומי אודות מוצרי החברה.

תשלום:

החיוב לתשלום יתבצע באמצעות  כרטיס האשראי בלבד,  אשר את פרטיו תזין באתר

בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל הקנייה המוצר לא יסופק לך והעסקה תבוטל.

כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק ישראל ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: " הריבית החריגה"). כן יחויב הלקוח בתשלום בגין הוצאות גביה, משפטיות ושכ"ט עו"ד.

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.

עסקת אשראי בתשלומים, תהיה ב-עד 3 תשלומים

אספקה ושילוח

אספקה ושילוח  המוצרים יתבצע בהתאם לתנאים למצוין בעמוד המכירה של המוצר.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף מכירת הערכה ו/או המוצרים  כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

על פי שיקול דעתה של חברת מרשל מוצרי טבע בע"מ משלוח המוצרים יכול להיעשות בדרך של שירות שליחים עד הבית, הלקוח חייב להיות זמין לתאום מדויק עם השליח. שליח לא ישאיר את המשלוח בכל מקום אחר מלבד הכתובת המצויינת אלא עם כן קיבל אישור הלקוח וחברת מרשל מוצרי טבע בע"מ..

קניה מהנה, לבריאות.